Challenge started on 2023-09-11 12:01:22 and ended on 2023-09-25 12:01:09

→ A new challenge is available!

Start of the challenge:

End of the challenge:

Current progress:

Wikidatapaint (Q174219)
painter and varnisher (Q288728)
paintbrush (Q193897)
paint roller (Q1396432)
bucket (Q47107)
masking tape (Q3775755)
primer (Q380866)
WikipediaPaintHouse painter and decoratorPaintbrushPaint rollerBucketMasking tapePrimer (paint)
[akk] Akkadianbanduddû
noun (Q1084)

buginnu
noun (Q1084)

[nb] Bokmålmaling
noun (Q1084)

maler
noun (Q1084)

malerpensel
noun (Q1084)

pensel
noun (Q1084)

malerrull
noun (Q1084)

bøtte
noun (Q1084)

spann
noun (Q1084)

malingstape
noun (Q1084)

malingsteip
noun (Q1084)

maskeringstape
noun (Q1084)

maskeringsteip
noun (Q1084)

grunning
noun (Q1084)

[br] Bretonliv
noun (Q1084)

livour
noun (Q1084)

livourez
noun (Q1084)

barr-livañ
noun (Q1084)

roll-livañ
noun (Q1084)

sailh
noun (Q1084)

[ca] Catalanpinzell
noun (Q1084)

[dag] DagbaniAlichidiri
noun (Q1084)

[da] Danishmaling
noun (Q1084)

maler
noun (Q1084)

malerpensel
noun (Q1084)

malerrulle
noun (Q1084)

bøtte
noun (Q1084)

spand
noun (Q1084)

malertape
noun (Q1084)

grunder
noun (Q1084)

primer
noun (Q1084)

[en] Englishpaint
noun (Q1084)

painter
noun (Q1084)

paintbrush
noun (Q1084)

paint roller
noun (Q1084)

bucket
noun (Q1084)

primer
noun (Q1084)

[fr] Frenchpeinture
noun (Q1084)

peintre
noun (Q1084)

peintre en bâtiment
nominal locution (Q29888377)

pinceau
noun (Q1084)

rouleau
noun (Q1084)

seau
noun (Q1084)

ruban
noun (Q1084)

apprêt
noun (Q1084)

[de] GermanFarbe
noun (Q1084)

Malfarbe
noun (Q1084)

Anstreicher
noun (Q1084)

Lackierer
noun (Q1084)

Maler
noun (Q1084)

Malerin
noun (Q1084)

Tüncher
noun (Q1084)

Pinsel
noun (Q1084)

Farbroller
noun (Q1084)

Farbwalze
noun (Q1084)

Bottich
noun (Q1084)

Eimer
noun (Q1084)

Kübel
noun (Q1084)

Kreppband
noun (Q1084)

Grundierung
noun (Q1084)

[he] Hebrewצֶבַע / צבע
noun (Q1084)

דְּלִי / דלי
noun (Q1084)

[ig] Igboịwụ
noun (Q1084)

[it] Italianpittura
noun (Q1084)

vernice
noun (Q1084)

imbianchino
noun (Q1084)

pennello
noun (Q1084)

rullo
noun (Q1084)

secchio
noun (Q1084)

[ja] Japaneseバケツ
noun (Q1084)

[tlh] KlingonrItlh / 
noun (Q1084)

HaySIn / 
noun (Q1084)

[la] Latinhama
noun (Q1084)

[ml] Malayalamചായം
noun (Q1084)

[nan] Minnanthô-liāu / 塗料
noun (Q1084)

chong-hông / tsong-hông / 裝潢
noun (Q1084)

iû-uē-bín / iû-ōe-bín / 油畫抿
noun (Q1084)

chhat-chhéng-á / tshat-tshíng-á / 漆筅仔
noun (Q1084)

chhat-seh / tshat-seh / 漆刷
noun (Q1084)

chúi-tháng / tsuí-tháng / 水桶
noun (Q1084)

chóa-liâm-pò͘ / tsuá-liâm-pòo / 紙黏布
noun (Q1084)

té-chhat / té-tshat / 底漆
noun (Q1084)

[nn] Nynorskmåling
noun (Q1084)

målar
noun (Q1084)

målarpensel
noun (Q1084)

pensel
noun (Q1084)

målarrull
noun (Q1084)

bytte
noun (Q1084)

bøtte
noun (Q1084)

målingstape
noun (Q1084)

målingsteip
noun (Q1084)

grunning
noun (Q1084)

[pt] Portuguesetinta
noun (Q1084)

pintor
noun (Q1084)

pincel
noun (Q1084)

Punjabiروغن / ਰੋਗ਼ਨ
noun (Q1084)

پینٹ / ਪੇਂਟ
noun (Q1084)

برش / ਬਰਸ਼
noun (Q1084)

طول / طُول / ਤੂਲ
noun (Q1084)

قلم / ਕਲਮ
noun (Q1084)

بالٹی / ਬਾਲਟੀ
noun (Q1084)

[ru] Russianкраска
noun (Q1084)

маляр
noun (Q1084)

малярный
adjective (Q34698)

кистевой
adjective (Q34698)

кисточка
noun (Q1084)

кисть
noun (Q1084)

валик
noun (Q1084)

малярный валик
idiom (Q184511)

ведро
noun (Q1084)

малярная лента
idiom (Q184511)

малярный скотч
idiom (Q184511)

грунтовальный
adjective (Q34698)

грунтовка
noun (Q1084)

грунтовка
noun (Q1084)

грунтовочный
adjective (Q34698)

[es] Spanishpintura
noun (Q1084)

pintor
noun (Q1084)

pincel
noun (Q1084)

rodillo de pintura
nominal locution (Q29888377)

balde
noun (Q1084)

cubo
noun (Q1084)

cinta de carrocero
nominal locution (Q29888377)

cinta de enmascarar
idiom (Q184511)

cinta de pintor
nominal locution (Q29888377)

imprimación
noun (Q1084)

imprimatura
noun (Q1084)

[sux] Sumerianbandudu / 𒁀𒀭𒂅
noun (Q1084)

eszla / 𒄑𒂠𒇲
noun (Q1084)

halba / 𒇳𒍇
noun (Q1084)

madli'um / 𒈠𒀜𒉌𒌝
noun (Q1084)

maszlium / 𒋢𒈦𒉌𒌝
noun (Q1084)

nabhatum / 𒋢𒈾𒄴𒁀𒌈
noun (Q1084)

[sv] Swedishfärg
noun (Q1084)

målare
noun (Q1084)

pensel
noun (Q1084)

hink
noun (Q1084)

[tr] Turkishboya / بویا
noun (Q1084)

25 languages (+4)      8 (+8)      1 (+1)      3 (-2)      ∅ 13 (-3)

Last data update: 2024-03-03 01:39:25 UTC (now).

Most improved languages during the challenge

This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).

Pos.LanguageLexemes linkedLexemes unlinkedLexemes improvedCompletion
1.Russian+12127 / 7
2.German+10107 / 7
3.Spanish+887 / 7
4.Minnan+667 / 7
Nynorsk+667 / 7
6.Danish+557 / 7
French+557 / 7
8.Breton+335 / 7
9.Bokmål+227 / 7
10.English+226 / 7
11.Klingon+112 / 7
12.Japanese+111 / 7
Challenges Dashboard